Biografija za MSc Mihalj Bakator


TR35017 - Razvoj stohastičkog modela utvrđivanja elemenata vremena rada proizvodnog ciklusa i njihova optimizacija za serijsku proizvodnju u metaloprerađivačkoj industriji i u procesima reciklaže