Милица Мазалица


1. Информациони системи
2. Информациони системи 1
3. Информациони системи 2
4. Информациони системи у банкарству и осигурању
5. Информатичке технологије
6. Рачунарске комуникације и интернет
7. Пословна интелигенција