Biografija za Igor Vecštejn


Kancelarija: 26 (prvi sprat)

E-mail: igor.vecstejn@gmail.com ;  igor.vecstejn@tfzr.rs

Zimski semestar konsultacije:

Utorak 1300 - 1430 ; Sreda 1200 - 1330

Letnji semestar konsultacije:

Ponedeljak: 945 - 1030 ; Sreda 900 - 1030 ; Petak 800 - 845

Konsultacije je potrebno najaviti.