Biografija za MSc Borivoj Novaković


2012.- 2016.

Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин

Дипломирани инжењер Индустријског инжењерства

2016.-2018.

Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин

Maстер инжењер машинства

2018. - 

Универзитет у Београду, Машински факултет, докторске студије