Biografija za Prof. dr Đurđa Grijak


Руководилац пројекта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност: "Интердисциплинарни приступ насиљу у циљу примарне превенције у предшколском узрасту", број: 142-451-2348/2019-02/2

Руководилац пројекта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност: "Препознавање насилног понашања као основа примарне превенције насиља у предшколском узрасту", број: 142-451-2968/2017-02-1 (2017)

Руководилац пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: "Компетенције васпитача и учитеља за друштво знања", број: 451-03-02954/2008-02 (2009)