Biografija za Prof.dr Đurđa Grijak


Završila studijsku grupu Psihologija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomski rad "Jedan pokušaj empirijske provere Sapir-Vorfove hipoteze" odbranila je 2001. pod mentorstvom prof. dr Lajoša Genca.

Završila poslediplomske studije, smer Razvojna psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Magistarsku tezu „Mišljenje i verbalni problemi“ odbranila 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom prof. dr Nile Kapor-Stanulović.

Doktorsku disertaciju „Metalingvistički razvoj gluve i nagluve dece“ odbranila 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom prof. dr Nile Kapor-Stanulović.