Biografija za Prof. dr Đurđa Grijak


Дипломирала 2001. године на студијској групи Психологија на Филозофском факултету у Новом Саду.

Магистрирала 2006. године на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Развојна психологија.

Докторирала 2008. године на Филозофском факулету у Новом Саду.