Biografija za Doc. dr Radoslav Mićić


Члан Српског хемијског друштва, од 1998.г.

Члан Међуакадемијског одбора за катализу Српске академије наука и уметности, 2007-2009.г.

Члан Инжењерске коморе, од 2011.г.

Од 2011 има звање Судског вештака, за технологију.