Biografija za Doc. dr Radoslav Mićić


2006-2011 ангажован на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије, (ОИ-142024) “Катализом до зелене хемије“

Од 2011 ангажован на пројекту Министарства просвете