Biografija za Doc. dr Radoslav Mićić


2007 Doktor nauka (Ph.D.) diploma, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Doktorirao je na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu,  06.02.2007. Tema doktorske diserta