Biografija za MSc Marija Pešić


Секретар катедре за Текстилно одевне науке и дизајн, Тхенички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Технички секретар конференције „Textile Science and Design”, Тхенички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.