Biografija za MSc Marija Pešić


1. Развој нових и унапређење постојећих технолошких процеса производње техничког текстила, број пројекта ТР34020, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.