МСц Марија Пешић


1. Конструкција и моделовање одеће 1 Одевна технологија – основне (бечелор) студије
2. Технологија производње одеће Одевна технологија – основне (бечелор) студије
3. Рачунарска конструкција одеће Одевна технологија – основне