Biografija za MSc Ivan Palinkaš


I)   Радови објављени на конференцијама међународног значаја

  1. Палинкаш И., Војновић Д., Гошевски Б., „Probability of occurrence of malfunction“, III Међународна конференци