Biografija za MSc Ivan Palinkaš


Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2008.