др Јасна Толмач


1. Механичке и хидромех. операције и опрема
2. Отпорност материјала и конструкција
3. Процесна постројења
4. Пројектовање производних процеса
5. Транспортне машине
6. Машине и апарати
7. Машински елементи
8. Механика - динамика
9. Пројектовање технолошких система
10. Транспортни системи