Biografija za Prof. dr Bogdana Vujić


Мониторинг квалитета животне средине,

Моделовање распротирања полутаната у амбијенталном ваздуху,

Управљање квалитетом амбијенталног ваздуха и отпадом.