Biografija za Prof. dr Bogdana Vujić


Доктор техничких наука из области инжењерства заштите животне средине, Факултет техничких наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, 2010.

Назив тезе: “Развијање општег модела за процену нивоа концентрације