Biografija za prof. dr Nadežda Ljubojev


БИОГРАФИЈА др НАДЕЖДЕ ЉУБОЈЕВЗа доцента изабрана је 2004. године, када је одбранила докторску дизертацију на Правном факултету Универзитета у Београду. У садашње звање ванредног професора Универзитета у Новом Саду изабрана је 2014. године, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, где на основним и мастер студијама изводи наставу. Од школске 2013-2014. године на заједничком наставном програму - „Инжињерство заштите животне средине „Факултета техничких наука и Техничког факултета “Михајло Пупин“ Универзитета у Новом Саду, учествује у извођењу предавања и вежби из наставног предмета: Еколошко право и законодавство. 

Редовно учествује у извођењу наставе и на мастер студијама. На мастер студијама изводи наставу из наставног предмета Компјутерско право. Аутор је већег броја радова и из области Компјутерског права, а посебно се бави питањем правне заштите софтвера у нашем и ЕУ праву .

Област њеног професионалног интересовања обухвата еколошко право, посебно усклађеност нашег еколошког права са ЕУ законодавством. Али залагала се и увела нов изборни предмет „Компјутерско право“ за студенте мастер студија за које је припремила уџбеник у којем поставља основ за интерпретацију правне заштите компјутерског програма и основе ауторског права. 

Аутор је удзбеника и монографије. Др Надежда Љубојев је и аутор радова објављених у нашим и међународним тематским зборницима, као и аутор више запажених радова на СЦИ листи. Аутор је радова које је излагала на домаћим научним скуповима. Учествовала је и на већем броју међународних конференција, а од 2004. године стални је учесник међународних сусрета под покровитељством УНЕСКО-а Копаоничка школа природног права. Др Надежда Љубојев предавала је на више наших и факултета у другим државама. 
Сада ради на истраживању којим се дефинише основна улога компјутерског права у нашем правном систему. Поред коауторског уџбеника,“Правна заштита компјутерског програма са основама Ауторског и Патентног права“, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2014. (коаутор проф. др Синиша Варга), из ове тематике објавила је већи број чланака и имала је запажене реферате на међународним научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. 
Члан је више међународних и наших удружења.Учесник је у више стручних и научних пројеката.