Biografija za Prof. dr Vjekoslav Sajfert


Чланства у стручним организацијама

Друштво физичара Србије

Уређивање часописа, организовање конференција

Quantum Matter, Urban Eco

Функције (рад у стручним телима факултета, универзитета, покрајине, министарства и међународна уч