Biografija za Prof. dr Ivana Berković


1. „Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. ТР32044, 2011 - 2014. год., руководилац пројекта.
2. „Веб портали за анализ