Biografija za Prof. dr Ivana Berković


Књиге и монографије:
1. Митровић Жарко, Берковић Ивана, Математика за информатичаре, 1992, прво издање, 210 стр., ISBN: 86-80711-16-0; 1995., 193 стр, друго измењено издање, ISBN: 86-80711-16-0, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењан