27
ЈАН
2019

Пробни пријемни испит


ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ПРОВНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 24.4.2019. У 15 часова (кандидати треба да су присутни барем 30 минута пре почетка, ради прозивке) 

ЦИЉ

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину за своје младе суграђане и будуће колеге организује БЕСПЛАТАН пробни пријемни испит за упис на основне академске студије. Циљ ове активности је психолошка припрема потенцијалних кандидата и њихово информисање о процедури полагања пријемног испита, као и да имају могућност да виде и решавају задатке које би били слични као на регуларном пријемном испиту. Пробни пријемни испит нема никакве индикације на званични пријемни испит који ће се одржати крајем јуна месеца и искључиво је намењен информисању будућих кандидата о начину полагања пријемног испита и њиховој психолошкој припреми.

ПРЕДМЕТИ

Кандидати се могу пријављивати за пробно полагање пријемних испита из предмета који су на овом Факултету предвиђени за упис на поједине студијске програме:

• Математика (за упис на све студијске програме), 
• Предузетништво, (Инжењерски менаџмент)
• Организација рада и менаџмент (Инжењерски менаџмент)
• Маркетинг (Инжењерски менаџмент), 
• Текстилна влакна (Одевно инжењерство),
• Ликовна култура (Одевно инжењерство), 
• Одржавање техничких система (Машинско инжењерство)
• Транспортни системи (Машинско инжењерство), 
• Провера сколоности за студије инжењерства заштите животне средине (Инжењерство заштите животне средине) и 
• Рачунарство и информатика (Менаџмент информационих технологија, Информатика и техника у образовању)

ПРОЦЕДУРА

Редослед активности важи за пробни пријемни испит, а за регуларан пријемни испит је слична процедура.

1. Кандидати се могу пријавити за полагање пробног пријемног испита користећи е-mail: prodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs. У пријави треба навести име, презиме, број телефона и предмет који се жели полагати. 

2. Кандидати се пријављују за полагање пробног пријемног испита у студентској служби факултета, како би добили идентификациони листић - ту уносе личне податке и добијају идентификациони број.

3. Кандидати купују на скриптарници специјалне папире са ковертом за полагање пријемног испита.

4. Кандидати морају бити присутни барем пола сата пре почетка пријемног испита. 

5. Кандидати доносе: личну карту или пасош ради идентификације на уласку у просторију, идентификациони листић који су добили у студентској служби и папире за полагање пријемног испита на којима раде задатке. На испит понети прибор за писање и дигитрон. Дозвољене су и посебно припремљене формуле које су доступне на сајту факултета.

6. Кандидати не пишу своје име на раду, већ у коверту која је прикључена посебно припремљеном папиру убацују идентификациони листић.

7. Кандидати раде задатке у предвиђеном временском интервалу (математика 2 сата, остали предмети сат времена).

8. Задаци се прегледају истог дана.

9. Резултати пробног пријемног испита ће бити објављени на сајту факултета наредног дана. Радови кандидата се бодују, али бодови кандидата неће бити приказана на веб сајту факултета, већ ће бити омогућено да кандидати виде своје бодове и радове  лично у посебном термину. Решења задатака ће бити јавно истакнута на сајту Факултета, па ће сваки кандидат моћи да утврди успешност сопственог рада.

ЗАДАЦИ СА РАНИЈИХ ПРОБНИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Задатке и решења пробног пријемног испита из Математике, можете погледати овде.  

Задатке и решења пробног пријемног испита из Маркетинга, можете погледати овде.

Задатке и решења пробног пријемног испита из Провере склоности ка ИЗЖС, можете погледати овде.

  

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.
Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

Студијски програмПредмет

Информационе технологије

Информационе технологије - Софтверско инжењерство


   Математика

Информатика и техника у образовању

 

Изабрати један од предмета:

 -         Математика

 -         Рачунарство и информатика

 

Менаџмент информационих технологија

Изабрати један од предмета:

-           Математика

-         Рачунарство и информатика

Инжењерски менаџмент

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Предузетништво

-         Организација рада и менаџмент

-         Маркетинг

Машинско инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Одржавање техничких система

-         Транспортни системи

Одевно инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Текстилна влакна

-         Ликовна култура

Инжењерство заштите животне средине

Пријемни испит се састоји из два обавезна дела који се полажу истовремено:

 - Математика

- Провера сколоности за студије Инжењерства заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

            Математика
 

ЗАДАЦИ СА РАНИЈИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Задатке и решења пријемног испита из Математике, можете погледати овде.

Примери претходних пријемних испита се налазе овде.

Формуле из математике можете преузети овде.

Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.

Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.