24
СЕП
2015

Upis

Studenti koji su stekli uslov za upis u narednu godinu studija, u obavezi su da to učine do 02. Oktobra.

Potrebno za upis:


- Indeks (overen zimski i letnji semestar, isplaćena školarina za šk. 2014/15 u celosti)

- 2 ŠV20 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Obrazovanje/OBR5/SV20-2013-2014.pdf

- Uplata troškova upisa u iznosu od 6.000,00 na žiro račun

- Uplata prve rate školarine u iznosu od 7.500,00 na žiro račun za samofinansirajuće studente.

- Svi studenti su u obavezi da predaju Izjave o izbornim predmetima za narednu godinu studija,
najkasnije prilikom upisa. Izjave su dostupne u fakultetskoj knjižari.

Studenti koji su odslušali završnu godinu studija u obavezi su da produže status studenta do 10. Oktobra


Potrebno za produženje statusa studenta:


- Indeks (overen zimski i letnji semestar, isplaćena školarina za šk. 2014/15 u celosti)

- Molba

- Uplata troškova upisa u iznosu od 5.000,00 na žiro račun