11
ФЕБ
2015

Odbrane magistarskih teza

Одбране магистарских теза заказане за дан 29.9.2016.

1. МИЛОРАД ШВАБИЋ
„Оцена квалитета транспортног процеса у Војсци Србије и сагледавање могућности његовог побољшања применом стандарда квалитета“
Комисија:
1. Проф.др Звонко Сајферт – председник
2. Проф. др Цариша Бешић– члан
3. Проф.др Драган Ћоћкало - члан
4. Проф.др Дејан Ђорђевић - ментор
датум одбране: 29.9.2016., време одбране: 9 часова, свечана учионица код амфитеатра

2. МУШИЦКИ ЖАРКО
„Ставови наставника о ефикасности е- дневника“
Комисија:
1. Проф.др Драгица Радосав – председник
2. Проф. др Биљана Радуловић– члан
3. Проф.др Иван Тасић – члан
4. Проф. др Јосип Ивановић- члан
5. Проф.др Драгана Глушац - ментор
датум одбране: 29.9.2016., време одбране: 9 часова, учионица 35