Одбрана докторских дисертација


Одбрана докторске дисертације MSc ДЕЈАНА СПАСИЋА под називом:

„Модел поузданости у процесу експлоатације дизел мотора“

Заказана је за дан 20.12.2019. године у   12  часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Бранко Шкорић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад,  председник комисије.
  2. Проф. др Драган Милошевић, ванредни професор, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент,  члан комисије.
  3. Доц. др Јелена Стојанов, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије
  4. Доц. др Јасмина Пекез, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије
  5. Проф. др Љиљана Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор