30
СЕП
2022

Одлука о јавној одбрани докторске дисертације МСц Станков Сање

Одбрана докторске дисертације кандидаткиње MSc СТАНКОВ САЊЕ

под називом:

Релације организационе културе, лидерства, злостављања на радном месту и организационе посвећености

 

за дан 7.10.2022. године у  1100 часова у учионици 35 пред комисијом: 

  1. Доц.др Сања Станисављев, доцент Универзитет у Новом Саду, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  председник
  2. Проф.др Ивана Катић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад -  члан
  3. Проф.др Маја Стругар Јелача, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици -  – члан
  4. Доц.др Едит Терек Стојановић, доцент, Универзитет у Новом Саду Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  члан
  5. Проф. др Милан Николић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор
Документ о одбрани докторске дисертације можете преузети овде.

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc Наташе Ђалић

Одбрана докторске дисертације кандидаткиње MSc ЂАЛИЋ НАТАШЕ

 

под називом:

 

Модел за унапређење пословања и конкурентности предузећа заснован на информационим системима и доношењу одлука”

 

за дан 08.07.2022.  године у 13.00 часова у учионици 35 пред комисијом: 

  1. Проф.др Дејан Ђорђевић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  председник
  2. Проф.др Отилија Седлак, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици -  члан
  3. Проф.др Драган Ћоћкало, редовни професор, Универзитет у Новом Саду Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  – члан
  4. Проф.др Жељко Стојанов, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин -  члан
  5. Проф. др Милан Николић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор