Технички факултет "Михајло Пупин"


Срб

Eng

Контакт

ПријаваУПИС


УПИС 2022/23


Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске академске студијеАКРЕДИТАЦИЈА


Факултет као установа и студијски програми су реакредитовани 2021. године.
Fакултет је 2020. године реакредитован у области научно-истраживачког рада.


 
ВЕСТИ ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Припремна настава за полагање пријемног испита почиње 1.6.2022. Кандидати се могу пријавити путем електронске поште (на адресу: prijemni@tfzr.rs) или телефоном на 023-550515

КОНКУРС

Конкурс за упис на основне студије за школску 2022/23 годину објављен је након усвајања на седници ректората Универзитета у Новом Саду.
ВЕСТИ

ВАЖНЕ ВЕСТИ: Овера семестра 1-3.6.2022. од 9-12 часова.
 

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ У САРАДЊИ СА UNICEF-ом


Пројекат "Вртићи без граница 3" реализован је 2018. године. Тим са Техничког факултета "Михајло Пупин" из Зрењанина је реализовао веб портал за подршку планирању васпитно-образовних ресурса омогућавањем интеграције података различитих институција.

 
         
ДАТУМ АКТИВНОСТ
         
1-3.6.2022. Овера летњег семестра
         
5.3.2022. Обајвљен је распоред испита.
         
1.2.2022. Објављен је распоред часова.
         
1.11.2022. Почетак наставе на мастер студијама.
         
      (arhiva)  
         


         
РОК ПРИЈАВЕ КОНКУРС
         
10.6.2022. Летња стручна пракса
         
5.6.2022. Стипендије компаније Levi 9
         
1.6.2022. VEGA хакатон
         
26.5.2022. Студентски темати
         
      (arhiva)  
         
 
 


         
ДАТУМ ДОГАЂАЈ
         
10.6.2022. Потписан је споразум са Continental Automotive Serbia d.o.o.
         
10.6.2022. Донација опреме од компаније Levi 9
         
1.6.2022. Посета Покрајинског секретара за науку.
         
26.5.2022. Факултет и студијски програми акредитовани.
         
      (arhiva)  
         


         
ДАТУМ АКТИВНОСТ
         
1-3.6.2022. Обука за предавања на енглеском језику.
         
5.3.2022. Пријаве за рецензенте НАТ.
         
1.2.2022. Измена правилника о науци.
         
1.11.2022. Стручна обука финансирана од стране Министарства просвете.
         
      (arhiva)  
         
         
ДАТУМ ДОГАЂАЈ
         
10.6.2022. Стручна посета студената Continental Automotive Serbia d.o.o.
         
10.6.2022. Консултације Летња стручна пракса
         
1.6.2022. Радионица за каријерно вођење студената
         
26.5.2022. LeBelier презентација фирме
         
      (arhiva)  
         


         
ДАТУМ ДОГАЂАЈ
         
10.6.2022. Отворен конкурс за ИПА пројекте.
         
5.6.2022. Конференција ЕМЦ - рок за слање радова.
         
1.6.2022. HORIZON 2024 пројекти.
         
26.5.2022. Реализовано техничко решење за болницу Свети Јован.
         
      (arhiva)  
         


КАТЕДРЕ

  Катедра за информационе технологије
Шеф Катедре: Проф. др Ивана Берковић

     
  Катедра за инжењерски менаџмент
Шеф Катедре: Проф. др Дејан Ђорђевић

     
  Катедра за машинско инжењерство
Шеф Катедре: Проф. др Јасмина Пекез

     
  Катедра за индустријско инжењерство
у експлоатацији нафте и гаса

Шеф Катедре: Проф. др Елеонора Десница

     
  Катедра за инжењерство заштите животне средине
Шеф Катедре: Проф. др Богдана Вујић

     
  Катедра за основне и примењене науке
Шеф Катедре: Проф. др Дарко Радованчевић

Година ОСНИВАЊА
1974


АКРЕДИТАЦИЈЕ
2009, 2014, 2015, 2021


Број СТУДЕНАТА
1300


Број ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
56000

    

Број ЗАПОСЛЕНИХ
90


Број ПРОЈЕКАТА
300


Број ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА
20


Број ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА
2500НАГРАДЕ

 

НАГРАДЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ НАУЧНО-СТРУЧНЕ РАДОВЕ


Студенти Техничког факултета "Михајло Пупин" из Зрењанина и ове године су освојили награде за научно-стручне радове које су реализовали у оквиру конкуса Универзитета.

 


АЛУМНИ - дипломирани студенти


Неке од институција и компанија које запошљавају наше студенте су:


Levi 9
Зрењанин, Нови Сад


VEGA IT
Зрењанин, Нови Сад

    

Consulteer
Зрењанин


YUTEAM software
Зрењанин

    

Градска топлана
Зрењанин


Schneider Electrics DMS
Нови Сад

    

Microsoft
USA


SAP
Canada

    
  (алумни листа)  


Алумни окупљање генерације 1993.

 КОНТАКТ

Технички факултет "Михајло Пупин"
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
Ђуре Ђаковића бб
23000 Зрењанин
Тел. +381 23 550-515
Факс: +381 23 550-520
e-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Матични број: 08166161
Шифра делатности: 80322
Број жиро рачуна: 840-1271666-43
Број евиденције ПДВ-а: 128416035

       
 Copyright: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, 2022.         E-mail: web@tfzr.rs     НА ВРХ