Шеф Катедре : Доц. др Јасмина Пекез
Секретар Катедре: Боривој Новаковић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

  1. Проф. др Слободан Јанковић
  2. Проф. др Славица Првуловић
  3. Доц. др Елеонора Десница
  4. Доц. др Љиљана Радовановић
  5. Доц. др Владимир Шиник
  6. Доц. др Јасмина Пекез
  7. МСц Јасна Толмач
  8. MСц Иван Палинкаш
  9. Мића Ђурђев
  10. Боривој Новаковић