Шеф Катедре : Проф. др Драгиша Толмач
Секретар Катедре: доц. др Елеонора Десница

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

  1. Проф. др Драгиша Толмач
  2. Проф. др Славица Првуловић
  3. Доц. др Елеонора Десница
  4. Доц. др Љиљана Радовановић
  5. Доц. др Владимир Шиник
  6. Доц. др Јасмина Пекез
  7. МСц Јасна Толмач
  8. MСц Иван Палинкаш