Шеф Катедре: Проф. др Елеонора Десница
Секретар Катедре: Доц. др Љиљана Радовановић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

  1. Доц. др Радослав Мићић
  2. Проф. др Славица Првуловић
  3. Доц. др Љиљана Радовановић
  4. Проф. др Елеонора Десница
  5. Доц. др Јасмина Пекез
  6. Доц. др Нина Ђапић