.
.
ПРОЈЕКАТ Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета
.
.
Почетна Пријава


               
  Руководилац:
  Др Љубица Кази
  E-mail:
  ljubica.kazi@gmail.com
               


  ПРОЈЕКАТ 2016/17
   Позив
   Учесници и теме
   Активности  ПРОЈЕКАТ 2015/16
   Активности
   Резултати  ПРОЈЕКАТ 2014/15
   Списак учесника
   Резултати  СТ.ПРАКСА 2013/14

  Објављени радови
  (конф. AIIT2014)
  План развоја ИС
  Предисп./Дипл. рад
  Alumni
  Записници
  Евиденција запослених


  АПЛИКАЦИЈЕ

  Инсталиране
  Алумни
  Скриптарница

 У прип. за коришћење
  Правни документи
  Евиденција запослених
  Научни рад запослених
  Орг. конференција
  Записници са седница
  Евиденција опреме
  Понашање студента
  Предиспитне обавезе
  Завршни радови студ.


ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА

Учесник у реализацији


Студент мастер студија (шк. 2013/14) на смеру ИТ инжењерство
Томин Драгана

е-mail: gaga_18d63@hotmail.com

Опис софтвера
Основна намена web апликације је евиденција записника са седница које се одржавају на Факултету. Првенствено је намењена за евиденцију записника Катедри и Наставно-научног већа, али може бити коришћен и за друге врсте седница (нпр. организациони одбори конференција, састанци разних комисија и слично). Профили корисника су: секретар на седници (заказује седнице и поставља записнике) и запослени (има увид у записнике, шаље предлоге и материјале за седницу).


Copyright: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 2015. * * * Контакт e-mail: ljubicakazi@hotmail.com