.
.
ПРОЈЕКАТ Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета
.
.
Почетна Пријава


               
  Руководилац:
  Др Љубица Кази
  E-mail:
  ljubica.kazi@gmail.com
               


  ПРОЈЕКАТ 2016/17
   Позив
   Учесници и теме
   Активности  ПРОЈЕКАТ 2015/16
   Активности
   Резултати  ПРОЈЕКАТ 2014/15
   Списак учесника
   Резултати  СТ.ПРАКСА 2013/14

  Објављени радови
  (конф. AIIT2014)
  План развоја ИС
  Предисп./Дипл. рад
  Alumni
  Записници
  Евиденција запослених


  АПЛИКАЦИЈЕ

  Инсталиране
  Алумни
  Скриптарница

 У прип. за коришћење
  Правни документи
  Евиденција запослених
  Научни рад запослених
  Орг. конференција
  Записници са седница
  Евиденција опреме
  Понашање студента
  Предиспитне обавезе
  Завршни радови студ.


ЕВИДЕНЦИЈА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Учесник у реализацији


Студент мастер студија (шк. 2013/14) на смеру ИТ инжењерство
Гргуровић Александар

е-mail: aleksandargrgurovic@hotmail.com

Опис софтвера
Основна намена софтвера је евиденција научно-стручних радова запослених. Предвиђено је да софтвер користи наставно и научно особље Факултета. У даљем развоју софтвера планирано је аутоматско креирање извештаја који се формира приликом реизбора.


Copyright: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 2015. * * * Контакт e-mail: ljubicakazi@hotmail.com