OBAVEŠTENJE:  
 Da biste naručili knjige ili ostali materijal iz skriptarnice potrebno je:  
1. Registrovati se kao korisnik aplikacije (Registracija)  
2. Prijaviti se (Prijava)  
3. Popuniti podatke o naručivanju (Naručivanje)  
  - mogu se naručiti samo knjige  
  - u okviru jedne narudžbenice možete poručiti više knjiga  
  4. Pozvati telefonom skriptarnicu (na broj 023/550-503) i potvrditi narudžbinu  
  5. Uplatiti ukupan iznos narudžbenice na žiro račun Fakulteta: 840-1271666-43  
6. E-mailom poslati skeniranu uplatnicu na skriptarnica@tfzr.uns.ac.rs
4. Nakon uplate bićete obavešteni o slanju naručenog materijala (u okviru opcije Moje narudžbenice) i primiti naručeni materijal