U skriptarnici se mogu kupiti:

  • sva izdanja knjiga i udžbenika Fakulteta
  • obrasci
  • zbirke za prijemni


Knjige se mogu i poručiti pri čemu se uplate vrše na žiro račun Fakulteta:840-1271666-43.

Osoba za kontakt:
 
Otilija Slijepčević


E- mail: skriptarnica@tfzr.rs

Broj telefona:
 
023/550-503

Radno vreme sa studentima: svakim radnim danom od 9 do 12 časova.

Pauza: 10-10.30 časova