U skriptarnici se mogu kupiti:

  • sva izdanja knjiga i udžbenika Fakulteta
  • obrasci
  • zbirke za prijemni


Knjige se mogu i poručiti pri čemu se uplate vrše na žiro račun Fakulteta:840-1271666-43.

Osoba za kontakt:
 
Otilija Slijepčević


E- mail: skriptarnica@tfzr.uns.ac.rs

Broj telefona:
 
023/550-503

Radno vreme: svakim radnim danom od 7 do 13 časova.