Информатор

Технички факултет "Михајло Пупин" је 19. 06. 2012. успешно акредитован од стране Министарства Просвете и Науке  као државни факултет у области природно-математичких, техничко-технолошких, биотехничких и других друштвених наука - информационе и комуникационе технологије, информатика и рачунарство, методика наука и технологије образовања, менаџмент, текстилно-одевне технологије, машинство, заштита животне средине и политехника, и за обављање научноистраживачке делатности.

Подаци о акредитацији су доступни у оквиру веб сајта Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 24.6.2009. године: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf.

Акредитација студијских програма 2009

Обезбеђење квалитета и самоевалуација

Акредитација студијских програма 2014

Акредитација студијских програма 2015

Измене студијског програма Машинско инжењерство 2017

Акредитација докторских студија Инжењерског менаџмента из 2019. године

Књига ментора