Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА РАСПОРЕДОМ ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА КОНСУЛТАЦИЈАМА:

  • Консултације се одржавају Online.
    Потребно је да се студенти обрате предметним наставницима и сарадницима ради договора о појединичним терминима за консултације.

РАСПОРЕДИ :

Ispitni rokovi 2020-21 Osnovne studije (09.09.2021)
Termini kolokvijuma zbirno 27.05. (31.05.2021)
Ispitni rokovi 2020-21 Master akademske studije - Dodat Majski rok (1) (26.05.2021)
Ispitni rokovi 2020-21 Doktorske studije - Dodat Majski rok (09.04.2021)
Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE prva (06.04.2021)
Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE druga (06.04.2021)
Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE treća (06.04.2021)
Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE četvrta (06.04.2021)
Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Master Online (06.04.2021)
ON LINE RASPORED DR STUDIJA PRVA GODINA (03.11.2020)
mejl lista nastavnika i saradnika (20.03.2020)
IT Grupe 2019-20 (03.10.2019)