Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

РАСПОРЕДИ :

Ispitni rokovi 2019-20 Osnovne studije (Korigovan oktobarski rok) (10.09.2020)
Ispitni rokovi 2019-20 Master akademske studije (Korigovan oktobarski rok) (08.09.2020)
Ispitni rokovi 2019-20 Doktorske studije (Korigovan oktobarski rok) (19.08.2020)
mejl lista nastavnika i saradnika (20.03.2020)
Распоред часова - летњи семестар 2019-2020 (23.02.2020)
Raspored časova Doktorske studije 2019-20 (prva godina) (28.10.2019)
IT Grupe 2019-20 (03.10.2019)