Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

РАСПОРЕДИ :

Ispitni rokovi 2018-19 Osnovne studije OKTOBAR2 korekcija Ruski (19.09.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Osnovne studije KOREKCIJE redovan okt rok Komatina za 22 9 2019 (18.09.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Doktorske studije OKTOBAR2 (17.09.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Master studije OKTOBAR2 (17.09.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Master akademske studije KOREKCIJE okt rok Tasic i Glusac (02.09.2019)
Raspored casova Osnovne studije Letnji semestar 2018 19_Vazi_od_13_5_Djapic_NIG3 (11.05.2019)
Raspored casova Master studije letnji semestar 2018-2019 vazi od 9 4 2019 (08.04.2019)
Ispitni rokovi 2018-19 Doktorske studije (26.03.2019)
korigovani Termini kabinetskih konsultacija letnji semestar 2018 19 (22.03.2019)
OVERA_SEMESTRA_sk2018_19 (14.12.2018)
Grupe za studente 1. godine sk 2018_19 (04.10.2018)