Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената.
ПРИЈАВА ИСПИТА JE ЗА JEДAН ПРЕДМЕТ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ - САМО ЗА ЈЕДАН ТЕРМИН !
СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ ЗА JEДAН ПРЕДМЕТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА РАСПОРЕДОМ ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА КОНСУЛТАЦИЈАМА:

  • Консултације се одржавају Online.
    Потребно је да се студенти обрате предметним наставницима и сарадницима ради договора о појединичним терминима за консултације.

РАСПОРЕДИ :

Januarski Ispitni rok 2021-22 Osnovne studije - SA IZMENAMA (17.01.2022)
Januarski Ispitni rok 2021-22 Master akademske studije - SA IZMENAMA (11.01.2022)
Januarski Ispitni rok 2021-22 Doktorske studije - SA IZMENAMA (10.01.2022)
Termini kolokvijuma zbirno 21-22 (02.12.2021)
Raspored časova - osnovne zimski 2021-22 važi od 01.12 (30.11.2021)
Raspored časova - master zimski 2021-22 važi od 8.11. (06.11.2021)
Raspored časova - doktorske zimski 2021-22 važi od 12.11. (06.11.2021)
mejl lista nastavnika i saradnika (20.03.2020)