Распореди часова, испита и консултација


НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената. СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РАСПОРЕДА ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 8 за мастер студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

РАСПОРЕДИ :

Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE druga (22.02.2021)
22.02. Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE treća (21.02.2021)
22.02. Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE prva (21.02.2021)
Od 17.02. Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Osnovne ONLINE četvrta (15.02.2021)
Od 17.02. Raspored casova LETNJI 2020-2021. - Master Online (15.02.2021)
Ispitni rokovi 2020-21 Master akademske studije - Januar dopunjeno Nemes i pomeren aprilski rok (1) (03.02.2021)
Ispitni rokovi 2020-21 Osnovne studije - Januar dopunjeno Nemes i Stankovic i pomeren aprilski rok (1) (03.02.2021)
Ispitni rokovi 2020-21 Doktorske studije - pomeren aprilski rok (22.01.2021)
ON LINE RASPORED DR STUDIJA PRVA GODINA (03.11.2020)
mejl lista nastavnika i saradnika (20.03.2020)
IT Grupe 2019-20 (03.10.2019)