Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa 2


07
ФЕБ
2018

termin usmenog

Usmeni će se održati 14.02. u 9 časova u kabinetu 25.