Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita od buke i vibracija


.

Pre potpisa profesora kojim se potvrjuje redovno pohadjanje nastave, a u svrhu overe semestra studenti su dužni da dobiju potpis asitenta/docenta Dr. V. Šinika.

Posle završetka semestra, studenti mogu dobiti potpis (pod napreed navedenim uslovom) u treminu ipita.