Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita i dekontaminacija zemljišta


Ciljevi i ishod predmetaUpoznavanje studenata sa metodama kontrole zagađenja zemljišta i metodama zaštite i dekontaminacije zemljišta.

Student će steći znanje o zaštiti zemljišta i tehnikama remedijacije.