Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Verovatnoća i statistika


18
ДЕЦ
2019

Literatura

1. Jelena Stojanov, Verovatnoća i statistika, Tehnički fakultet «Mihajlo Pupin», Zrenjanin, 2019., elektronsko izdanje: VS-udzbenik2019

2. Želimir Branović, Verovatnoća i statistika sa primerima i zadacima, Tehnički fakultet «Mihajlo Pupin», Zrenjanin, 2003.

3. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2010.

4. Pavle Mladenović, Elementaran uvod u verovatnoću i statistiku, Društvo matematičara Srbije, Beograd, 1998.

5. Mila Stojaković, Matematička statistika, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2000.