Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Verovatnoća i statistika


18
ДЕЦ
2019

Udzbenik Verovatnoća i statistika, 2019

VS-udzbenik2019

22
ЈАН
2016

Neophodne funkcije

Tablica sa neophodnim funkcijama za rad u excelu može se videti ovde.

Za kolokvijum su dozvoljene formule koje možete skinuti klikom na link.

11
ФЕБ
2016

Zadaci - deskriptivna statistika IT

Zadaci sa rešenjima iz oblasti deskriptivna statistika rađeni u excelu, mogu se videti klikom na link.

23
ЈАН
2016

Zadaci za samostalan rad (domaći) - IZŽS, IM, MIT

Zadatke za samostalan rad možete preuzeti ovde , kao i formule.

18
ЈАН
2016

Zadaci - deskriptivna statistika (Excel) - IZŽS,IM,MIT

Zadatke sa vežbi iz deskriptivne statistike koje radimo u Excel-u možete preuzeti ovde.

27
НОВ
2015

Zadaci za samostalan rad IT (domaći zadaci)

Zadatke za samostalan rad možete videti klikom na link. Zadaci se mogu predati u terminu vežbi.

23
НОВ
2015

Zadaci za samostalni rad (domaći) - IZŽS,IM,MIT

Zadatke za samostalni rad možete naći ovde.

17
НОВ
2015

Koristan link

sa zadacima za vežbanje i zbirkom rešenih zadataka: https://sites.google.com/site/statistickemetode/zbirka

25
НОВ
2015

Skripta - IZŽS, IM, MIT

Skriptu sa zadacima koji prate vežbe, za studente sa studijskih programa Inženjerstvo zaštite životne sredine, Menadžment informacionih tehnologija, Inženjerski menadžment, možete preuzeti ovde.

17
НОВ
2015

Skripta sa rešenim zadacima - IT

Skriptu sa rešenim zadacima za studente sa studijskog programa Informacione tehnologije možete videti klikom na link