Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


07
ЈУН
2013

Ispitna pitanja iz predmeta Web Dizajn

 1. Šta je PHOTOSHOP?
 2. PHOTOSHOP Filteri
 3. Tipologija bitmapiranih grafičkih formata podržanih na web-u
 4. Gif format – nastanak, karakteristike, upotreba i ograničenja
 5. Animirani gif – karakteristika i primenljivost na webu
 6. Jpg format – karakteristike i primenljivost na webu
 7. Pojam  Interneta. Infrastruktura Interneta.
 8. HTML standard
 9. HTML 4
 10. Liste u HTML.
 11. HTML 5
 12. Šta je Web dizajn – definicija i sadržaj
 13. Elementi dobrog dizajna
 14. Statične i dinamične web strane
 15. Klasifikacija web strana
 16. Meta Tagovi
 17. Flash
 18. Definišite pojam CSS-a.
 19. Definišite tipovi CSS stilova. Navedite primere
 20. Objasnite upotrebu klasa u CSS stilovima.
 21. Optimizacija Web sajtova
 22. Java Script
 23. Održavanje web lokacije.
 24. Redizajn web lokacije
 25. Protokoli na web-u
 26. Zaštita web sajtova