Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


19
ЈУЛ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Septembarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku 06.09.2017 godine u 9:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 21.08.2017 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Septembarskom ispitnom roku je 31.08.2017 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

19
ЈУЛ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Oktobarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Oktobarskom ispitnom roku 27.09.2017 godine u 9:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 11.09.2017 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Oktobarskom ispitnom roku je 21.09.2017 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.