Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


18
МАР
2020

Materijali

U download sekciji nalaze se materijali sa predavanja.

03
ЈУЛ
2020

Odbrana seminarskih radova julski rok drugi termin

Poštovane kolege i koleginice,

Drugi termin odbrane seminarskih radova će se održati u ponedeljak 06.07.2020 u 12.00

Predmetni asistent,

Marko Blažić

25
ЈУН
2020

Odbrana seminarskih radova julski rok

Poštovane kolege i koleginice,

Odbrana seminarskih radova će se održati u utorak 30.06.2020 u 12.00

Predmetni asistent,

Marko Blažić

05
ЈУН
2020

Odbrana seminarskih radova

Poštovane kolege,

Odbrana seminarskih radova će se održati u ponedeljak 08.06.2020 u 12.00

Predmetni asistent,

Marko Blažić

05
ЈУН
2020

Rezultati kolokvijuma 02.06.2020

Poštovane kolege u prilogu se nalazi tabela sa rezultatima kolokvijuma održanog 02.06.2020. 

Predmetni asistent,

Marko Blažić

25
МАЈ
2020

Kolokvijum

Poštovane kolege i koleginice,

Kolokvijum će se održati 02.06.2020. u sledećim terminima:

SI 3. godine - 12.00h učionice 20, 24

IT 4. godina - 12.30h učionice 20, 24

Za kolokvijum potrebno je pogledati materijal sa profesorovih predavanja i materijal sa vežbi.

 

Predmetni asistent,

Marko Blažić

13
СЕП
2019

Usmeni deo ispita OKTOBARSKI ispitni rok

Usmeni deo ipita održaće se u utorak 17.9.2019. u 08h.

02
СЕП
2019

Rok za slanje seminarskih radova za Oktobarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku 10.09.2019. godine u 9:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 06.09.2019. da pošalju seminarske radove na pregled. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

22
МАЈ
2019

Rok za slanje seminarskih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku 25.06.2019. godine u 9:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 10.06.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Julskom ispitnom roku je 21.06.2019. godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

22
МАЈ
2019

Rok za slanje seminarskih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku 11.06.2019. godine u 9:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 29.05.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Junskom ispitnom roku je 07.06.2019. godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.