Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


29
АПР
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku 20.06.2018 godine u 12:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 04.06.2018 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Junskom ispitnom roku je 14.06.2018 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

29
АПР
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku 11.07.2018. godine u 12:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 25.06.2018 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Julskom ispitnom roku je 05.07.2018 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.