Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Veb dizajn


23
ДЕЦ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 07.02.2018 godine u 12:00h izađu na ispit iz pretmeta Veb Dizajn moraju najkasnije do 22.01.2018 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Januarskom ispitnom roku je 01.02.2018 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.