Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje softverskim projektima


Литература

1. Hughes, R., Cotterell, M., Software Project Management, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006.

2. Sommerville, I., Software Engineering, 6th Edition, Addison-Wesley, 2001.

3. Jalote, P., Software Project Management in Practice,  Addison-Wesley, 2002.

4. Летић, Д., Јевтић, В., Управљање пројектима - методе и софтвер, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, 2007.

5. Kathy Schwalbe, Information technology project management sixth edition, Course Technology, Boston, USA, 2008.