Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje softverskim projektima


Садржај/структура предмета

Увод у управљање софтверским пројектима
- О управљању пројектима
- Карактеристике софтверског пројекта
- О управљању софтверским пројектом
Методологије развоја софтвера
- Традиционални приступ, агилне методологије (екстремно управљање пројектима, SCRUM…), адаптивно пројектно окружење и друге методологије (RUP, објектно оријентисане методологије…)
- Планирање софтверског пројекта: методологија планирања активности, технике и алати за управљање активностима, временски планови
- Организација пројектног тима и његове карактеристике
- Модели развоја софтвера: водопадни модел, спирални модел, итеративни модел, модел корак-по-корак
- Процена софтвера: метода COCOMO II
- Управљање ризицима пројекта: идентификација ризика, анализа и процена ризика, планирање реакција (одговора) на ризик, контрола примене реакција на ризик
Осигурање и вредновање квалитета софтверских производа
- Управљање захтевима
- Верификација и валидација софтверског производа
- Стандарди у процесу развоја софтвера
- Стандарди у вредновању квалитета софтвера
- Модели вредновања квалитета софтвера (CMM, CMMI…)
Нормативна заштита софтверских производа
- Заштита интелектуалне својине (ауторско правна заштита, лиценцирање…)
Практична настава:
- Самостална израда пројектних планова у програму за управљање пројектима – Microsoft Project 2013, као и пројектне документације, за све фазе животног циклуса пројекта.