Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje softverskim projektima


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије - софтверско инжењерство
Година студија: прва, основне академске студије
Семестар: I
Број часова: 2+2

Предметни наставник: доц. др Весна Макитан vesna@tfzr.uns.ac.rs
Асистент: Маја Габоров majagaborov26@gmail.com