Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje rizikom


08
НОВ
2013

OBAVEZE STUDENATA/POLAGANJE ISPITA

Колоквијум, sеминарски рад, усмени део испита