Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje rizikom


08
НОВ
2013

CILJ NASTAVNOG PREDMETA

Циљпредмета је да студенти савладају активности и најважније аспекте управљања ризиком у практичном и теоријском смислу