Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje računarskom infrastrukturom preduzeća


17
МАЈ
2022

Obaveštenje za studente koji polažu ispit u junskom roku

Poštovani studenti,

Poslednji termin za odbranu seminarskog rada je 26.05.2022. u terminu vežbi.

Za dogovor oko seminarskog rada molim da mi se javi putem mejla najkasnije do 20.05.2022. godine! Rok za predaju seminarskog rada je 27.05.2022. godine. Prezentacija nije obavezna, ali onda ne može student imati maksimalan broj poena!

Ukoliko želite da izađete na ispit u junskom roku, potrebno je da imate prihvaćen i odbranjen seminarski rad! Pored toga, potrebno je da imate i položena oba kolokvijuma! Ukoliko ima studenata koji nisu položili prvi i/ili drugi kolokvijum, mogu raditi 19.05.2022. godine, ali je potrebno pisati predmetnom asistentu putem mejla!

Poeni od prošle godine se ne važe!

Ukoliko imate nekih pitanja, možete mi se obraiti putem mejla!

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov07
МАР
2022

Obaveštenje za studente koji polažu ispit u aprilskom roku

Poštovani studenti,

Ukoliko želite da izađete na ispit u aprilskom roku, potrebno je da uradite praktični i teorijski kolokvijum kao predispitne obaveze, molim da mi se piše putem mejla da se dogovorimo o terminu najkasnije do 01.04.2022. godine! Pored toga, potrebno je da imate urađen seminarski rad! Za dogovor oko seminarskog rada molim da mi se javi putem mejla najkasnije do 20.03.2022. godine! Rok za predaju seminarskog rada je 31.03.2022. godine. Prezentacija nije obavezna, ali onda ne može student imati maksimalan broj poena!
Student ne može izaći na ispit ukoliko nije ispunio sve predispitne obaveze (teorijski kolokvijum, praktični kolokvijum i seminarski rad)!
Poeni od prošle godine se ne važe!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

21
ДЕЦ
2021

Obaveštenje za studente koji polažu ispit u januarskom roku

Ukoliko želite da izađete na ispit, potrebno je da uradite praktični i/ili teorijski kolokvijum kao predispitne obaveze, molim da mi se piše putem mejla da se dogovorimo o terminu najkasnije do 30.12.2021. godine!
Za dogovor oko seminarskog rada, molim da mi se javi putem mejla do 30.12.2021. godine! Rok za predaju seminarskog rada je 14.01.2022. godine. Prezentacija nije obavezna, ali onda ne može student imati maksimalan broj poena!
Student ne može izaći na ispit ukoliko nije ispunio sve predispitne obaveze (teorijski kolokvijum, praktični kolokvijum i seminarski rad)!
Poeni od prošle godine se ne važe!
Ukoliko ima nekih pitanja, obratite se asistentu na mejl: majagaborov26@gmail.com

Predmetni asistent

Maja Gaborov

19
АВГ
2021

Obaveštenje za studente koji polažu ispit u septembarskom roku

Poštovani studenti,

Ukoliko niste položili predispitne obaveze ne možete polagati ispit!

Molim studente koji nisu položili predispitne obaveze da mi se jave putem mejla oko dogovora! Moj mejl je: majagaborov26@gmail.com

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

07
АПР
2021

Organizovanje dalje nastave prema kalendaru rada

Poštovani studenti,

U google učionicama sam objavila termine za odbranu seminarskih radova, ukoliko neko nije na tom spisku, molim da mi se javi putem mejla!

Ukoliko neko još nije izabrao temu, može da mi se takođe javi putem mejla!

Teorijski kolokvijum je planiram za 20.05.2021. godine u terminu vežbi. Ukoliko dođe do izmena, bićete obavešteni na času!

Sve predispitne obaveze moraju biti ispunjene kako bi se izašlo na ispit! 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

06
МАР
2021

PRIJAVA ZA PRVI KOLOKVIJUM

Poštovani studenti,

Molim vas da se prijavite putem ukoliko biste došli na prvi kolokvijum 25.03.2021. godine. Ukoliko dođe do nekih promena, biće obaveštenja, takođe, javiću i tačan termin!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

20
МАР
2021

SPISAK STUDENTA KOJI POLAŽU PRAKTIČNI KOLOKVIJUM DANA 25.03.2021.

Poštovani studenti,

Spisak prijavljenih studenata kao i tačan termin kolokvijuma se nalazi ovde.

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

25
СЕП
2020

TERMIN ZA POLAGANJE PREDISPITNIH OBAVETA U PRODUŽENOM OKTOBARSKOM ROKU

Termin za polaganje predispitnih obaveza je 27.09.2020. u 12:30h. Potrebno je javiti se putem mejla i potvrditi dolazak.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

11
СЕП
2020

TERMIN ZA POLAGANJE PREDISPITNIH OBAVEZA U OKTOBARSKOM ROKU

Studenti koji žele da izađu na ispit, a nemaju položene predispitne obaveze, mogu doći da polažu 24.09.2020. godine u 14h. Obavezno je potvrditi dolazak putem mejla!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

02
СЕП
2020

Obaveštenje o predaji seminarskih radova u oktobarskom roku

Studenti koji žele da izađu na ispit u oktobarskom roku, a nemaju odobren seminarski rad, moraju poslati seminarski rad najkasnije do 20.09.2020. godine.

Predmetni asistent

Maja Gaborov

18
АВГ
2020

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza (teorijski i praktični kolokvijum) u septembarskom roku

Studenti koji žele da izađu na ispit, moraju imati položene predispitne obaveze, dakle teorijski i praktični kolokvijum, s tim da moraju imati i odobren seminarski rad koji je isto predispitna obaveza. Termin za polaganje teorijskog i praktičnog kolokvijuma je 27.08.2020. godine u 14h u učionici broj 28. Studenti koji žele da dođu da polažu kolokvijume, neka se jave mejlom.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

25
АВГ
2020

Obaveštenje o terminu ispita u septembarskom roku

Molim studente da kao termin ispita gledaju onaj termin koji je postavljen na sajtu, a to je 27.08.2020. u 16h.


Predmetni asistent

Maja Gaborov

18
АВГ
2020

Obaveštenja o predaji seminarskih radova za septembarski rok

Studenti koji žele da izađu na ispit u septembarskom roku, seminarske radove mogu poslati do 24.08.2020. godine. Samo studenti koji imaju položene predispitne obaveze, uključujući i odobren seminarski rad, mogu izaći na ispit.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

02
ЈУЛ
2020

Obaveštenje o predaji seminarskih radova za julski rok

Seminarske radove najkasnije poslati do 05.07.2020. godine.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

18
ЈУН
2020

Obaveštenje o predispitnim obavezama za julski rok

Studenti koji žele da polažu predispitne obaveze, mogu polagati 30.06.2020.godine u 10h u učionici broj 29. Potrebno je da se student javi preko mejla ukoliko želi da dođe.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

15
ЈУН
2020

Obaveštenje

Studenti koji žele da rade predispitne obaveze kako bi izašli u julskom roku na ispit, mogu mi se javiti mejlom kako bih organizovala termin pre ispita!

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

09
ЈУН
2020

PROMENJEN TERMIN ISPITA U JUNSKOM ROKU

Dragi studenti, svi dođite u 16h na ispit, 11.06.2020.godine u amfiteatar!

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

29
МАЈ
2020

OBAVEŠTENJE

Da bi student izašao na ispit, potrebno je da ima položen teorijski i praktični kolokvijum i odbranjen seminarski rad. Poštujte termine dolaska na kolokvijume. Seminarske radove slati do 05.06.2020. godine. Nije potrebno slati powerpoint prezentaciju, seminarski rad se ocenjuje po kvalitetu rada u word fajlu!

 

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

16
МАЈ
2020

TERMIN ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG KOLOKVIJUMA

Studenti koji nisu položili praktični kolokvijum mogu da polažu 05.06.2020. godine u 13:30h. Da bi se izbegla gužva, molim studente da se jave mejlom ukoliko dolaze na ovaj kolokvijum!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

16
МАЈ
2020

TERMINI ZA POLAGANJE TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA

Teorijski kolokvijum će se održati 05.06.2020. godine u terminima koje možete videti ovde. Molim svakog studenta da ispoštuje termin dolaska. Ukoliko nekog nisam ubacila u evidenciju, neka se javi putem mejla.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

15
МАЈ
2020

OBAVEŠTENJE O SEMINARSKOM RADU

Studenti koji nisu izabrali teme, nek se jave mejlom. Molim studente da prilikom pisanja seminarskog rada prate uputstva koja se mogu naći na sajtu fakulteta i da se pošalje rad na moj mejl u word fajlu! Nije potrebno praviti powerpoint prezentaciju! Rad mora biti ocenjen pre ispita!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

28
АПР
2020

OBAVEŠTENJE ZA ISPITNA PITANJA

Materijal za ispit je postavljen!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

23
МАР
2020

OBAVEŠTENJE O TEORIJSKOM KOLOKVIJUMU

Zbog vanreednog stanja, ne znam kako će se još uvek relizovati teorijski kolokvijum! Pratite sajt redovno! U sekciji "Materijal za teorijski kolokvijum" možete preuzeti materijal za učenje!

Predmetni asistent 

Maja Gaborov