Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije
Godina studija: druga, osnovne akademske studije
Semestar: IV
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Miodrag Ivković misa.ivkovic@gmail.com

 Asistent:  doc. dr Vesna Makitan vesna@tfzr.uns.ac.rs