Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Objavljeni su rezultati ispita, oktobar, 2021.

Obaveštenje

Literatura za pripremu pismenog i usmenog dela ispita se nalazi u sekciji Download.